Kur'an-ı Kerim Atölyesi ( Çocuklar için - çevrimiçi)

Kur'an-ı Kerim Atölyesi ( Çocuklar için - çevrimiçi)

Sepete Ekle

Ses Temelli Elif-Ba Eğitimi ile çocuklarınızın hızlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlayan ses odaklı tekniklerle öğrenecekler

Ayrıca, eğlenceli oyunlar ve etkinlikler ile bilgileri desteklenecek.


Atölye İçeriği

Ses Temelli Elif-Ba Öğretimi
Kur’an-ı Kerim Öğretimi

Tecvit Başlangıç
Kısa Sure ve Dualar
Temel Dini Bilgiler      

Bölüm: ( ا, ل, ه, ن, م) harfleri öğretili Bölüm: (و, ر, ك, ى, ذ, med) harfleri öğretilir. Bölüm: (Şedde, ب, ع, ف, س, د, yeni ses “asar”) harfleri öğretilir. Bölüm: (Tenvin, ت, ح, ش, ق, ص) harfleri öğretilir. Bölüm: (ج, غ, ز, ض, zamir) harfleri öğretilir. Bölüm: (ط, ظ , خ, ث ) harfleri öğretilir.

whatsapp