Rehberlik Envanteri

İlk Adım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri, birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış ilkokul 1. sınıf ile 4. sınıf (1. ve 2. sınıf öğrencilerinin ebeveynleri ile birlikte testi çözmesi önerilir.) ortaokul 5. sınıf ile 8. sınıf, lise 9. sınıf ile 12 sınıf aralığındaki tüm öğrencilere uygulanan, öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekâsını, alan yeteneğini ve mesleki ilgisini belirlemeye yönelik geliştirilmiş test uygulamasıdır. Öğrencinin test süresince değerlendirileceği başlıklar maddeler halinde aşağıda verilmiştir.

Rehberlik envanterine ön kayıt yapmak için tıklayın
Kişilik ÖzellikleriÖğrenme Stilleri
PopülerGörsel
Eylemcilİşitsel
MantıksalDokunsal
Duygusal
Çalışma Alışkanlıkları Alan Yetenekleri
%0-%20Sözel
%20-%40Sayısal
%40-%60Eşit Ağırlık
%60-%80
%80-%100
Çoklu ZekâMesleki Yönelim
Sözel-DilselMatematik-Bilgisayar
Kişilerarası-SosyalYönetim-Ekonomi
Mantıksal-MatematikselSosyal Bilimler
Görsel-UzamsalTasarım
İçselDoğa Bilimleri
Müziksel-RitmikBiyolojik-Tıbbi Bilimler
Bedensel-KinestetikMühendislik/Teknik
DoğaEğitim Bilimleri
İletişim Bilimleri
Sanat

 İlkadım Rehberlik Sisteminin Faydaları

Öğrenciler için;

Öğrenci kişilik özelliğinin ne olduğunu bilecek ve buna bağlı olarak davranışlarını düzenleyecektir.

Öğrenci nasıl öğrendiğini bilecek ve derse katılımı artacaktır.

Öğrenci çalışma alışkanlığının ne olduğunu görecek, bu duruma göre kendini disipline edecektir. Dolayısıyla çalışma alışkanlıklarında ortaya çıkan sorunlar belirlenecek ve iyileştirmeye yönelik etkinlik arttırılacaktır.

Öğrencinin çoklu zekâ özellikleri ortaya koyularak baskın zekâ türü belirlenecektir ve buna bağlı olarak mesleki yönelim sürecinde objektif veriler üzerinden yönlendirme gerçekleştirilecektir.

Öğrencinin mesleki ilgisi ortaya koyularak yanlış alanlara yönlenmesi engellenecektir.

Bilgiyi öğrenme sürecinde kendinden emin olarak öğretmenini yönlendirebilecektir. Müfredatın işlenmesinde sürece katılımcı, bilinçli bir birey haline gelecektir.

Rehberlik envanterine girmek için tıklayın


Rehberlik Envanteri Sonuç Raporu Örneği;*Rehberlik Envanteri Ücreti 25 TL'dir.

Özellikler


1-2-3-4

5-6-7-8

9-10-11-12

Kişilik Özellikleri


32

32

32

Çalışma Alışkanlıkları


12

12

12

Mesleki Yönelim


-

30

60

Çoklu Zekâ


56

64

80

Öğrenme Stilleri


24

24

24

Toplam Soru


124

162

208

Uygulama Süresi (dk)


45

45

60